intro-geert-wilders

Voorzitter, ook ik zou willen beginnen met een woord van dank aan de Minister President voor zijn antwoorden in eerste termijn.

Eerst iets over de toon van het debat. De PVV is gewend scherp aan de wind te zeilen. Geen golf te hoog. Helaas is het weer de selectieve verontwaardiging die de boventoon voert. Blijkbaar slaagt de linkse kerk er niet in om ons met argumenten te bestrijden. Blijkbaar is onze bijdrage aan dit Kabinet te solide om het ons inhoudelijk moeilijk te maken.

Bekijk hier het filmpje

banner-boek-breed-ned

Stichting vrienden van de PVV
Binnenhof 1, 2513 AA the Hague
Bank account: 67.04.72.344
ING Bank IBAN: NL98 INGB 0670472344
BIC: INGBNL2a

doneer

Nederland
English
mail-geert

Banner Giftenreglement